mar 02

Dropbear SSH oraz SCP w CentOS 6

W tym poradniku opisuję zmianę serwera SSH i SCP na Dropbear z domyślnego SSHD OpenSSH.

1. Przekierowanie portów

Zaloguj do panelu swojego VPS i przekieruj port IPv4 (opis na przykładzie panelu vps.me)
No.| Name:|    IP:    | Source|Dest|Protocol
X.  |    sftp  | twój-IP | ABC    | 22 | TCP

2. Instalacja Dropbear

Pobierz paczki i zależności.
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/dropbear-2014.63-1.el6.x86_64.rpm

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/libtommath-0.42.0-3.el6.x86_64.rpm

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/libtomcrypt-1.17-21.el6.x86_64.rpm

Instalacja paczek i zależności:
# rpm -Uvh libtommath.rpm
# rpm -Uvh libtomcrypt.rpm
# rpm -Uvh dropbear*.rpm

3. Konfiguracja dropbear

—Opcjonalnie jeśli używasz innego portu SSH:—

# vim /etc/init.d/dropbear

Dopisz nową linijkę:

OPTIONS=”-p 22 -p 109 -p 143 -p 443 -p 2208″

# vim /etc/ssh/sshd_config
Usuń znak komentarza # z linijki
„Port 22″, ustaw własny numer portu.

—dalej już są opisane czynności wymagane do wykonania—

Wyłączenie OpenSSH:
# service sshd stop

Uruchom usługę dropbear:
# service dropbear start

Teraz zanim usuniesz OpenSSH najlepiej sprawdź czy udaje się nawiązać połączenie, jeśli nie to włącz OpenSSH i sprawdź czy wszystko dobrze zrobiłeś/aś.

# service sshd start

Żeby używać zawszę już tylko dropbear, wyłącz OpenSSH przy rozruchu, a włącz Dropbear (Uwaga: tylko jeśli opisane wyżej czynności zostały wykonane pomyślnie).

# chkconfig dropbear on
# chkconfig sshd off

3. Łączenie SCP

Żeby połączyć wymianę plików poprzez WinSCP dodaj nowy host:

Connection type:SCP
IP: twój-IP z tabelki na samej górze
Port: ABC z tabelki wyżej
Username: root lub twoja nazwa jeśli nie pracujesz na koncie root
Password: hasło

mar 02

Linux serwer Multi Theft Auto 1.3.5 na CentOS 6

Wstęp:

Podczas pisania tutorialu wersja CentOS to:
CentOS release 6.5 (Final)
# – dla użytkownika root
$ – dla zwykłego użytkownika
> – dla konsoli MTA

brak dla wszystkich bez różnicy, sugeruję jednak nie „skakać” pomiędzy nimi i działać na jednym.

Możesz sprawdzić swoją wersję systemu poprzez:
# cat /etc/redhat-release  
i zaaktualizować go wpisując
# yum check-update
# yum distribution-synchronization

Zależności:

Zanim zaczniemy trzeba pobrać wymagane pakiety:
# yum install compat-readline5 compat readline5.i686 glibc
jeśli dalej będzie Ci czegoś brakowało to użyj:
# yum provides <nazwa pliku (np. libreadline.so.5)>
i zainstaluj to czego brakuje yum install , uwzględnij jednak różnicę między różnymi architekturami systemu (multiarch) z końcówkami .i686 .x86_64 robi to różnicę, więc jest to dosyć ważne.

Resztę opisuje oficjlane wiki MTA, ale w moim opisie masz dodatkowo opisaną instalację pakietu „resources” (różnych skryptów):

Główna paczka serwera

Pobierz ostatnie stabilne wydanie dla Linux stąd:
wget http://linux.mtasa.com/dl/135/multitheftauto_linux-1.3.5.tar.gz
Wypakuj do fodleru:
tar -xf multitheftauto_linux*

Pliki konfiguracyjne

Pobierz domyślne oficjalne pliki konfiguracji:
wget http://linux.mtasa.com/dl/135/baseconfig-1.3.5.tar.gz
Wypakuj i przenieś do katalogu mods/deathmatch:
(Info: Robimy to tylko dla nowej instalacji, podczas aktualizacji mogą się usunąć nasze dokonywane zmiany.)
tar -xf baseconfig*
mv baseconfig*/* multitheftauto_linux*/mods/deathmatch

Test

Teraz wchodzimy do katalogu z serwerem dla przetestowania czy serwer nam startuje:
cd multitheftauto_linux*
uruchamiamy serwer:
./mta-server
Gasimy go wtedy wpisująć w panelu:
> shutdown
lub, by włączyć go w tle (trzeba później wyłączyć przez komendę kill):
./mta-server -d

„Resources”

Wchodzimy do katalogu mods/deatchmatch
cd mods/deathmatch
Tworzymy nowy katalog „resources” i wchodzimy do środka
mkdir resources && cd resources
Pobieramy paczkę resources (zawsze najnowszą wersję znajdziesz na http://mirror.mtasa.com/mtasa/resources/):
wget http://mirror.mtasa.com/mtasa/resources/mtasa-resources-r988.zip
I wypakowujemy naszą paczkę komendą:
unzip mtasa-resources-r988.zip

oraz ponownie uruchamiamy serwer (według instrukcji „Test”)

Dodajemy użytkownika:

Po bezbłędnym wystartowaniu serwera wpisujemy:
> addaccount <nazwa_użytkownika> <hasło>
Gasimy serwer by zmienić później plik z uprawnieniami:
> shutdown

Ustawienia pliku opisane są niżej jako dodatkowe informacje. Dodajemy jedynie obiekt do kategorii Admin w pliku acl.xml, a mtaserver.conf konfigurujemy według własnych upodobań.
W acl.xml dopisujemy linijkę w sekcji:

<group name="Admin">
<acl name="Admin"/>
..
<object name="user.<nazwa_użytkownika>" />

Dodatkowe informacje:

Jakieś problemy? Wejdź na oficjalne wiki MTA, opisuje wystarczająco dokładnie wszystko co potrzeba :)
opcjonalnie edytujemy również pliki z katalogu multitheftauto_linux*/mods/deathmatch – mtaserver.conf oraz acl.xml ulubionym edytorem. Użyłem edyotra „vim”, ponieważ w Linux jest wgrany domyślnie, ale dla początkujących zalecam „nano”. Zainstalujesz go po prostu wpisując:
# yum install nano
oraz edytuj nim wyżej wymienione pliki (CTRL+X by zamknąć plik, przy zapytaniu wpisz Y i potwierdź klawiszem ENTER by zapisać:
nano multitheftauto_linux*/mods/deathmatch/mtaserver.conf
nano multitheftauto_linux*/mods/deathmatch/acl.xml

Zmiany jakie musisz dokonać

lip 22

Downgrade Python w Ubuntu 12.04 z 2.7 na 2.6 lub 2.5

1. Przygotowanie pakietów

a) Najpierw musimy dodać repozytorium PPA:

sudo add-apt-repository ppa:fkrull/deadsnakes

b) Aktualizujemy listę:

sudo apt-get update

c) Instalujemy wymaganą przez nas wersję pythona:

*dla wersji 2.6

sudo apt-get install python2.6 python2.6-dev

*dla wersji 2.5

sudo apt-get install python2.5 python2.5-dev

2. Konfigurujemy alternatywne wersje.

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 2
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.6 1
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.5 0

Informacja: 2, 1, 0 to priorytet dla wyboru alternatywnej wersji pythona w trybie auto.

3. Wybieramy używaną domyślnie wersję pythona.

Po dodaniu wszystkich wersji pythona jakie mamy, wystarczy wpisać:

sudo update-alternatives --config python

I widząc na liście w kolumnie ścieżka wersję, wpisujemy numerek.
Przydatną komendą (np. w razie zmiany priorytetów) jest również:

sudo update-alternatives --remove-all python

i powtórzenie kroków z punktu 2 zmieniając priorytet.